22/09/2010

(suite)

IMPARF.

(EM) vi(y)oû;

(WB) viyeu;

(EM) is vyinetèt

vèyeu, -eûve, -o

vèyo; wèyo

vèyéve (WB)

VÈYÉVE, -EU

FUTUR vîré (WB)

vèraî, vwèraî, vièrè

 

veurè(JD);

veûrè (WB)

VÈRÈ

CONDIT.

 

vièreûve,

...

wêro (LV);

v(i)èro (MFP)

veûreû (WB)

VÈRÉVE,

-REU

SUBJ.PR.

wèye

qui dj' vèye, vwèye, veûye, vôye

 

 

 

VÈYE

SUBJ.IMP.

vèyiche

 

 

VÈYICHE

IMPER.

vèyans

vèyoz,-ez

 

 

VÈYANS

VÈYEZ,-OZ

PART.PR.

vèyant

 

vèyant

VÈYANT

P.P. (EM)vu

vèyu; -ou (SE)

 

(JD)vèyou

VÈYU

INFINITIF

vôy (OO);

vîr (WB)

veûy, vôy, vèy, vîr;

voûy (Dinant)

vèy (MFP,LW)

veûr, vèyî (JD); vèy (My) (Eo);

veûy (Eo)

VÈY

  N.B. (EW) passé simple: dji vèya (WB)                                                         

10:51 Écrit par justitia & veritas | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.