22/09/2010

(suite)

FUTUR   poûraî

pôrè/..

vôrè/..

(LV) pôraî,

vôraî; (MFP)

vô-/voûr-

(JD) pôrè

(E13) vôrè

PÔRÈ

VÔRÈ    

IMPARFAIT

pouveu, p'leû,-è

vouleu

 

pleu; rare:poléve,...

vleu; rare: voléve,..

 

p'lo

v'lo

 

 

 v'léve (E13)

 

P(O)LÉVE, -EU

V(O)LÉVE, -EU

CONDIT.

poûreû, -è;

poûreu (WB)

voûroû (EM)

voûré (O3);  vôreû (WB); vourè;

(O3) is voûrinetèt

 

pôreu,..

 

 

vôreu,..

 

pôro (LV)

pôrîz (MFP)

 

vôreu (MFT),

vôré (Warm)

vôro (LV)

 

pôreû

 

 

vôreû

 

 

PÔREU, -ÉVE

 

VÔREU, -ÉVE

 

 

 

11:58 Écrit par justitia & veritas | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.