22/09/2010

(suite)

hére: (E145: Faymonville)(haïr) djeu hé, hèyéve, héri (haïrai), hèyu (haï),(JD)           hèyou, pfs: hayou

 

 

ôre

 

 

dj' ô

oyans

 

 

 

 

 

oyant

oyu

ô

 

oyéve (MFT)

ô (WB)

oyans (JD)

oyéve (WB)

ôreû (WB)

(LR) quu dj' ôye;

quu dj' ôhe (My)

oyanhe

 

oyou (JD)

inf (JD): oyî; (JD) ôre

Ô

OYANS

OYÉVE, -EU

ÔREU, -ÉVE

ÔYE

 

OYANCHE

OYANT

OYU

ÔRE,OYU

 

10:38 Écrit par justitia & veritas | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.